Objednávky, faktúry a zmluvy do roku 2019

Rok 2019
Zoznam zmlúv
Zoznam faktúr vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok  - príloha vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ vo formáte pdf na stiahnutie.

Rok 2018
Zoznam faktúr vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok  - príloha vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ - príloha vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam zmlúv

Rok 2017
Zoznam faktúr vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok  - príloha vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ - príloha vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam zmlúv

Rok 2016
Zoznam faktúr vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok  - príloha vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ - príloha vo formáte pdf na stiahnutie.

Rok 2015
Zoznam faktúr vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ vo formáte pdf na stiahnutie.

Rok 2014
Zoznam zmlúv

Rok 2013
Zoznam faktúr vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok vo formáte pdf na stiahnutie.
Prílohy k objednávka vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam zmlúv

Rok 2012
Zoznam faktúr vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok vo formáte pdf na stiahnutie.
Zoznam objednávok ŠJ vo formáte pdf na stiahnutie.