Vitajte na stránkach Materskej školy Beluša
O nás

Vitajte na stránkach Materskej školy Beluša

Materská škola sa nachádza v strede obce Beluša. Tvoria ju dve budovy, školský dvor s dopravným ihriskom, preliezkami a pieskoviskami. V hlavnej budove s prístavbou je šesť priestranných tried. Ďalej sa tu nachádza aj kuchyňa, ktorá zabezpečuje deťom zdravú a vyváženú stravu. V suteréne hlavnej budovy je sauna a oddychová miestnosť. Vo vedľajšej budove sú ďalšie tri triedy a malá telocvičňa.
Elokované pracovisko materskej školy sa nachádza v miestnej časti Hloža, kde sú ešte ďalšie dve triedy.

Aktivity počas roka
Aktivity

Aktivity počas roka

  • Návštevy výstav, koncertov v ZUŠ a divadelných predstavení
  • Športové podujatia – predplavecký výcvik, turistické vychádzky, sánkovačka
  • Bezpečne na ceste (vnútroškolský projekt dopravnej výchovy)
  • Zachovávame ľudové tradície – Mikuláš, Lucia, vianočné besiedky, Pochovávanie basy, Zanášanie Moreny, Veľkonočné obyčaje, stavanie Mája
  • Detský karneval
  • Rozprávkovo - oslava Dňa detí
  • Deň matiek - besiedka
  • Návšteva miestnej knižnice v obci
  • Škola v prírode
  • Vystúpenia pre dôchodcov a ZŤP, uvítanie detí do života, podpora kultúry v obci